Vi har bygget siden 1952

Skal vi sammen skabe historie?

Chr. Johannsen

Chr. Johannsen A/S er en sønderjysk entreprenørvirksomhed med 75 ansatte. Vi udfører jord-, kloak-, beton og murerarbejder i total-, hoved- og fagentrepriser.

Med base i Rødekro har vi siden 1952 udført erhvervsbyggerier, boligprojekter, energianlæg og mange andre bygge- og anlægsopgaver i hele Danmark og det nordlige Tyskland.

Vi bliver valgt, fordi vi hurtigt flytter et projekt fra ide til handling. Med egenproduktion – og de vigtigste kompetencer placeret internt i vores organisation – kan vi selv fordele ressourcerne og sikre en effektiv proces.

Hos os møder du medarbejdere, der er beslutningsdygtige, erfarne og altid i direkte kommunikation med byggepladserne.

Vi tror på, at det er kompetence og nærhed, der får ting til at ske. Og jo tidligere vi inddrages i byggeprocessen, jo mere værdi kan vi bidrage med.

Skal vi tage en snak om dit byggeprojekt?

Kompetencer

Beton

Belægning

Jord

Kloak

Murer

Referencer

Social Ansvarlig Virksomhed

Mærket tildeles lokale virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar ved at give plads til udsatte borgere samt bidrage til uddannelsen af fremtidens arbejdskraft.

Aabenraa Kommune ønsker således at anerkende de lokale virksomheder, der er med til at udvikle et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der også er plads til de dårligt stillede borgere. Det kan f.eks. ske ved at stille virksomhedspraktikker, løntilskud og fleksjob til rådighed.

Aabenraa Kommune vil også anerkende de virksomheder, der gør en indsats i forhold til efter- og uddannelsesopgaver, idet de optager elever, voksenlærlinge eller gennemfører jobrotationsprojekter.

Sponsorater

Ønsker du at anmode om sponsorat ved Chr. Johannsen?